Testy i Ćwiczenia – so, such

So, such, such a

 1. I like Nataly and Andy. They are nice couple. Odpowiedź: such a
  Odpowiedź
 2. It was a fantastic party. I had nice time. Odpowiedź: such a
  Odpowiedź
 3. He was unhappy he couldn’t keep his eyes open. Odpowiedź: so Odpowiedź
 4. I enjoyed my vacation. I had nice time. Odpowiedź: such a Odpowiedź
 5. I had boring classes. Odpowiedź: such Odpowiedź
 6. The food at the restaurant was tasty. Odpowiedź: so Odpowiedź
 7. I’ve got much free time, that I do not know what to do with it. Odpowiedź: so
  Odpowiedź
 8. Bill is hard to understand because he speaks quietly. Odpowiedź: so Odpowiedź
 9. I had big cheeseburger I didn’t eat the next one. Odpowiedź: such a Odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *