Some

Używa się z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi do opisu nieokreślonej ilości.

SOME używa się :

 • w zdaniach twierdzących, np:
  – We have some English books at home. (Mamy jakieś [trochę] książek z angielskiego [angielskich] w domu)
  – I still have some coffee in my cup. (Nadal mam trochę kawy w filiżance).
  – She had some pizza for lunch. (Zjadła trochę pizzy na lunch)
 • w pytaniach, kiedy jesteśmy pewni odpowiedzi, np.
  – Did she give you some books? (Czy ona dała ci trochę [jakieś] książek? = jestem pewny, że dała)
  – Do we still have some time? (Czy mamy jeszcze trochę czasu? = wiem, że mamy)
  – Is there still some milk left in the fridge? (Czy w lodówce jest jeszcze trochę mleka? = jestem pewny, że jest)
 • w pytaniach wyrażających prośbę, np.
  – Could you give me some advice, please? (Czy mógłbyś dać mi radę?)
  – Could pass me some sugar, please? (Czy mógłbyś podać mi cukier?)
  – Would you be as kind as to lend me some money? (Byłbyś tak miły i pożyczył mi trochę pieniędzy?)

Any

ANY używa się:

 • w pytaniach, np:
  – Do you have any brothers and sisters? (Czy masz rodzeństwo? = nie wiem czy ma)
  – Are there any cookies left? (Czy zostało jeszcze trochę ciastek? = nie wiem czy zostało)
  – Is there any time left? (Czy jestjeszcze trochę czasu? = nie wiem czy jest)
 • w przeczeniach z "not", w znaczeniu "żaden", np.
  – She doesn’t have any siblings. (Ona nie ma rodzeństwa. = she has no siblings)
  – She doesn’t have any time for us. (Ona nie ma dla nas czasu. = she has no time for us)
  – We didn’t see any people in that room. (Nie widzieliśmy ludzi w tamtym pokoju. = we saw no people)
 • w zdaniach twierdzących, w znaczeniu "jakichkolwiek", np.
  – You can take any of these magazines. (Możesz wziąć jakiekolwiek z tych czasopism.)
  – I will go to any school to avoid a draft. (Pójdę do jakiejkolwiek szkoły, aby uniknąć wcielenia do armii.)
  – Choose any salad you want. (Wybierz jakąkolwiek chcesz sałatkę.)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *