So

So + Przymiotnik

So w połączeniu z przymiotnikiem używa się do uwydatnienia, intensyfikacji jakiejś cechy:

 • It’s so loud! Could you turn down the radio, please?
 • It’s so cold outside! Let’s stay at home and watch TV.

So + Przymiotnik + a/an + Rzeczownik

W konstrukcji tej, przedimek nieokreślony nadaje całemu zwrotowi emfatyczne brzmienie.

 • It’s so beautiful a house.
 • It’s so breathtaking a view.

So + Przymiotnik + That

Ta konstrukcja jest używana do uwydatnienia jakiejś cechy i pokazania skutków do jakich prowadzi. "That" jest zazwyczaj opcjonalne.

 • It’s so loud that I can’t concentrate. / It’s so loud I can’t concentrate.
 • I’m so busy that I don’t have time to visit my parents. / I’m so busy I don’t have time to visit my parents.

So + Przysłówek

So w połączeniu z przysłówkiem używa się do uwydatnienia, intensyfikacji jakiejś cechy:

 • You don’t have to speak so loudly, I can hear you.
 • Why do you talk so slowly?

So + Przymiotnik + That

Ta konstrukcja jest używana do uwydatnienia jakiejś cechy i pokazania skutków do jakich prowadzi. "That" jest zazwyczaj opcjonalne.

 • You speak so quickly that I can’t understand you. / You speak so quickly I can’t understand you.
 • She writes so well that she won first prize at a writing contest. / She writes so well she won first prize at a writing contest.

Such

Such + Przymiotnik + Rzeczownik

Podobnie jak w przypadku "So" struktura ta używana jest do intensyfikacji, uwydatnienia cech przypisanych podmiotowi. Przymiotnik jest opcjonalny.

 • It’s such beautiful weather.
 • They’re such ignorants.

Such + a/an + Przymiotnik + Rzeczownik

Po "Such" można użyć przedimka nieokreślonego, dla emfazy.

 • It’s such a big house.
 • He’s such an ignorant.

Such + a/an + Przymiotnik + Rzeczownik + That

Ta konstrukcja jest używana do uwydatnienia jakiejś cechy i pokazania skutków do jakich prowadzi. "That" jest zazwyczaj opcjonalne.

 • It’s such a big house that I got lost. / It’s such a big house I got lost.
 • She’s such an arrogant woman that nobody wants to talk to her. / She’s such an arrogant woman nobody wants to talk to her.

Such + Rzeczownik

"Such" może także oznaczać "tego rodzaju / typu".

 • I’ll never make such mistake again. (tego rodzaju błąd)
 • I have never received such criticism before. (tego typu krytykę)

Such + a / an + Rzeczownik + That

Ta konstrukcja jest używana do uwydatnienia jakiejś cechy i pokazania skutków do jakich prowadzi. "That" jest zazwyczaj opcjonalne.

 • It’s such a problem that nobody can solve it. / It’s such a problem nobody can solve it.
 • She’s such an ignorant that she lost her job. / She’s such an ignorant she lost her job.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *