Niektóre czasowniki w języku angielskim wyrażają stany, które nie zmieniają się i są czymś długotrwałym. Nazywa się je ‚stative verbs’. Jeśli mówię, że wiem, to wiem to nie tylko w tym momencie ale zawsze. Stative verbs używa się zazwyczaj w Present Simple.

Stative Verbs:

abhor, adore, astonish, believe, desire, detest, dislike, doubt, feel, forgive, guess, hate, hear, imagine, impress, intend, know, like, love
mean, mind, perceive, please, prefer, presuppose, realize, recall, recognize, regard, remember, satisfy, see, smell, suppose, taste, think, understand, want, wish, be (nie zawsze), belong to, concern, consist of, contain, cost, depend on, deserve, equal, fit, have, include, involve, lack, matter, need, owe, own, possess, require, require, resemble, seem, sound.

Niektóre z tych czasowników zmieniają znaczenie, kiedy użyte są w czasie Present Continuous.

Present SimplePresent Continuous
I can see that house (Widzę ten dom -brak akcji)She’s seeing him (Ona się z nim spotyka – jest akcja)
He appears sad, (On wydaje się smutny – brak akcji)He’s appearing here tonight (Pokaże się tutaj wieczorem – jest akcja)
The flower smells good (Kwiatek ładnie pachnie – użycie przymiotnika a nie przysłówka – kwiatek nie wykonuje akcji)He’s smelling the flower (On wącha kwiatek – jest akcja)
Sh has 5 children (Ona ma 5 dzieci – brak akcji)She’s having a party, (Ona wydaje przyjęcie – jest akcja)
Sh is tall. (Ona jest wysoka – nie może tego zmienić)She’s being funny ( Ona jest zabawna – może jedynie teraz, w tym momencie, ale nie zawsze – może to zmienić)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *