Przymiotniki występują w różnych stopniach np: " Gladys is a rich woman, but Josie is richer than Gladys, and Sadie is the richest woman in town".

Stopniowanie przymiotników

  • stopień równy (positive) – zwykła forma przymiotnika
  • stopień wyższy (comparitive) – używany do porównań dwóch osób lub rzezczy. Końcówka "-er"
  • stopień najwyższy (superlative) – do porównań więcej niż dwóch osób lub rzeczy. Końcówka "-est"

W angielskich wyrazach dwusylabowych kończących się na "y" używamy końcówki "ier" i "iest" (happier and happiest).

Stopnie w wyrazach wielosylabowych są tworzone przy użyciu "more" i most" (more beautiful, the most beautiful).

PositiveComparativeSuperlative
richricherrichest
lovelylovelierloveliest
beautifulmore beautifulmost beautiful

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *