UŻYCIE

1. Gdy interesuje nas akcja, a niekoniecznie kto lub co ją wykonuje. Konstrukcje w stronie biernej bez agenta są częste w traktatach akademickich / naukowych.

  • The results of the study have not yet been analysed. (Wyniki badania nie zostały jeszcze przeanalizowane)
  • This monument was built in 1780. (Ten pomnik został wybudowany w 1780 roku).

2. Do nadania wypowiedzi stopnia formalności. Szczególnie w pracach / rozprawach naukowych.

FORMA

Passive voice w Present Simple
Passive voice w Past Simple
Passive voice w Future Simple
Passive voice w Present Perfect
Passive voice w Past Perfect
Passive voice w Future Perfect
Passsive voice w Present Continuous
Passive voice w Past Continuous

Strona Bierna dla czasów Future Continuous, Future Perfect Continuous, Past Perfect Continuous oraz Present Perfect Continuous nie jest typowa. Jeśli chodzi o czasowniki modalne, to w konstrukcji w stronie biernej nie zmieniają one swojej formy. Transformacji ulega jedynie czasownik występujący po czasowniku modalnym, np.:

  • She can’t write that report. – That report can’t be written by her.
  • We must do homework – Homework must be done.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *