Przedrostki (prefixes) i przyrostki (suffixes) w języku angielskim

Przedrostki (Prefixes)Przykład (Example)Przyrostki (suffixes)Przykład (Example)
a – przeczenieatypical, asexualable – możliwy, nadający się (przymiotniki)doable
ante– poprzedni, poprzedzający, przedantenatal, antecendentible – możliwy, nadający się (przymiotniki)convertible
anti – przeciw, opozycyjnyantisocial, antibioticsage – proces, stan (rzeczowniki)storage
auto – własny, sam, dotyczący tej samej osobyautobiography, autoportraital – związany z czymś (przymiotniki)experimental
bi – dwa, podwójnie, dotyczy dwóchbialingual, bisexualance – czynność, proces, stan (rzeczowniki)appearance
cent – stocentimeter, centennialence – czynność, proces, stan (rzeczowniki)patience
circum – dookołacircumvent, circumsizeant – dotyczy osoby wykonującej jakąś czynność (rzeczowniki)assistant
co – razemcooperative, co-authorent – dotyczy osoby wykonującej jakąś czynność (rzeczowniki)student
con – razemcontext, conjunctionation – sta, czynność (rzeczowniki)reservation
contra – przeciwcontra-revolutionaryee – osoba wykonująca jakąś czynność (rzeczowniki)employee
counter – w przeciwnym kierunkucounterproductiveen – tworzenie czasownikówshorten
de – przeczeniedemotivateer – osoba wykonująca jakąś czynnośćrider
deci – dziesiąta częśćdecimeterese – pochodzący od pewnego miejsca (przymiotniki)Japanese
dis – odwrotność, przeciwieństwodislike, disagreeess – kobieta wykonująca jakąś czynośćactress
ex – byłyex-boyfriend, ex-husbandful – z pewną cechą (przymiotniki)beautiful
extra – bardzo, ponad normę, pozaextra-slim, extraordinaryhood – stan (rzeczowniki)neighborhood
fore – przed, z przoduforetell, foregroundian – osoba wykonująca jakąś czyność zawodowomusician
in – zaprzeczenieinconsistentical – związany z (przymiotniki)historical
il – zaprzeczenieillegalify – czasownikibeautify
im – zaprzeczenieimpossibleish – (przymiotniki) podobne cechychildish
ir -zaprzeczenieirrationalist – osoba wykonująca jakąś czyność zawodowotypist
inter – pomiędzyinterculturalion – stan, proces (rzeczowniki)action
maxi – największymaximumive – (przymiotniki) zdolny do czegośeffective
mega – ogromnymegabyteize – czasownikimodernize
micro – bardzo małymicro-organismless – brak czegoś (przymiotniki)pennyless
mid – w środkumid-afternoonlike – podobny do (przymiotniki)dwarf-like
mini – małymini-vanly – w pewien sposób (przysłówki)horribly
mis – przeczeniemisunderstandment – stan, cech (rzeczowniki)achievement
mono – pojedynczymonogamyness – stan, cecha (rzeczowniki)loneliness
multi – wielemulticulturalology – dziedzina nauki (rzeczowniki)ornitology
non – przeczenienon-existantor – osoba wykonująca jakąś czyność, często zawodowo (rzeczowniki)professor
out – więcejoutdo, outsmartous – charakteryzujący się jakąś cechą (przymiotniki)dangerous
over – więcej niż zwykle, nadmiernieoverdoship – stan (rzeczowniki)friendship
post – następny, późniejszypost-communistwards – w kierunku (przysłówki)onwards
pre – przed, wcześniejszypre-natalwise – w dany sposób (przysłówki)otherwise
pro – za czymśpro-abortionisty – posiadający cechę odpowiedniego rzeczownika (przymiotniki)hungry
re – powtórnie, jeszcze razreorganize
semi -połowasemi-detached
sub – poniżej, podsubzero, subtitles
super – ponad, przewyższaćsupersonic
tele – odległytelevision
trans – przez, poprzeztransatlantic
ultra – nadzwyczaj, nadmiernieultra-modern
un – przeczenie, przeciwieństwouncoditional

One thought on “Przedrostki (prefixes) przyrostki (suffixes)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *