Test i ćwiczenia – Present Simple – zdania przeczące

 1. She ___ two languages. a) doesn’t speak b) don’t speak . Odpowiedź: She doesn’t speak two languages
  Trzecia osoba wymaga w czasowniku „s „, które występuje w czasowniku posiłkowym „doesn’t ”
  Odpowiedź
 2. John isn’t a pilot. He ___ a plane. a) don’t fly b) doesn’t fly Odpowiedź: John isn’t a pilot. He doesn’t fly a plane.
  Trzecia osoba wymaga w czasowniku „s „, które występuje w czasowniku posiłkowym „doesn’t ”
  Odpowiedź
 3. They ___ English. a) don’t learn b) doesn’t learn. Odpowiedź: They don’t learn English.
  „Desn’t ” występuje jedynie w trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she, it)
  Odpowiedź
 4. Henry ___ football. a) doesn’t like b) don’t like Odpowiedź: Henry doesn’t like football.
  Trzecia osoba wymaga w czasowniku „s ” , które występuje w czasowniku posiłkowym „doesn’t ”
  Odpowiedź
 5. She ___ here every day. a) doesn’t come b) don’t come Odpowiedź: She doesn’t come here every day.
  Trzecia osoba wymaga w czasowniku „s „, które występuje w czasowniku posiłkowym „doesn’t ”
  Odpowiedź
 6. Jane isn’t a teacher. She ___ Spanish. a) don’t teach b) doesn’t teach. Odpowiedź: She doesn’t teach Spanish.
  Trzecia osoba wymaga w czasowniku „s „, które występuje w czasowniku posiłkowym „doesn’t ”
  Odpowiedź
 7. I ___ tea to coffee. a) don’t prefer b) doesn’t prefer Odpowiedź: I don’t prefer tea to coffee.
  „Desn’t ” występuje jedynie w trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she, it)
  Odpowiedź
 8. Jane isn’t a mechanic. She ___ cars. a) don’t fix b) doesn’t fix. Odpowiedź: She doesn’t fix cars.
  Trzecia osoba liczby pojedynczej wymaga w czasowniku „s ” , które występuje w czasowniku posiłkowym „doesn’t ”
  Odpowiedź
 9. We ___ any chocolate. a) don’t want b) doesn’t want Odpowiedź: We don’t want any chocolate.
  „Desn’t ” występuje jedynie w trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she, it).
  Odpowiedź
 10. Bill___a student. a) isn’t b) aren’t Odpowiedź: Bill isn’t a student.
  „Isn’t ” występuje jedynie w trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she, it).
  Odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *