Than

Konstrukcji ‚than‚ używa się w porównaniach z przymiotnikami w stopniu wyższym.

Na przykład:

  • He is taller than me. (On jest wyższy ode mnie).
  • They are closer than we are. (Oni są bliżej od nas).
  • She isn’t wiser than the whole class. (Ona nie jest mądrzejsza od całej klasy.)

Zdanie ‚He is taller than me’ jest w zasadzie niepoprawne gramatycznie, ponieważ zaimek ‚me’ jest używany jako
zaimek osobowy ‚ja’. Jest to typowa konstrukcja dla stylu nieformalnego, która jest używana częściej niż forma poprawna ‚than I am’.

As…as

Forma ‚as…as‚ wyraża równość. Stosowana jest ona w porównaniach przymiotników w stopniu równym. Inne odmiany tej formy to: "not as…as", "not so …as" (wyraża nierówność) .

Na przykład:

  • He is as tall as me. (On jest tak wyskoki jak ja).
  • They are as close as we are. (Oni są tak blisko jak my).
  • She isn’t so wise as the whole class. (Ona nie jest tak mądra jak cała klasa.)

Zdanie ‚He is as tall as me’ jest w zasadzie niepoprawne gramatycznie, ponieważ zaimek ‚me’ jest używany jako
zaimek osobowy ‚ja’. Jest to typowa konstrukcja dla stylu nieformalnego, która jest używana częściej niż forma poprawna ‚than I am’

Zobacz similes (porównania) z użyciem konstrukcji as…as

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *