There is

Konstrukcji THERE IS używa się do pokazania, że coś istnieje, lub nie istnieje (nie ma tego). Odpowiada to polskiem "jest", "istnieje" lub "znajduje się". "There is" jest używane z rzeczownikami liczby pojedynczej. Rzeczowniki policzalne powinny mieć przedimek "a" lub "an". Rzeczowniki niepoliczalne używane są z "some", "any" lub bez niczego.

Na przykład:

Rzeczowniki policzalne:

 • There is a mouse in the garden. (Jest jakaś mysz w ogrodzie, lub Jakaś mysz znajduje się w ogrodzie)
 • There is an English painting in the living room. (W pokoju gościnnym znajduje się angielski obraz)
 • There’s a post office in this town. (W tym mieście znajduje się poczta).
 • There’s a big flower in the vase. (W wazonie jest duży kwiatek).

Rzeczowniki niepoliczalne:

 • There is some water in my glass. (Jest trochę wody w mojej szklance).
 • There is some air in the bottle. (Znajduje się trochę powietrza w butelce)
 • There’s love in the world. (Istnieje miłość na świecie)
 • There’s some suger on the table. (Na stole znajduje sie cukier)

Żeby pokazać, że czegoś nie ma, że nie istnieje, lub nie znajduje się, należy użyć negatywnej konstrukcji "THERE ISN’T". W zdaniu przeczącym można używać "any" (żadnych) zarówno z rzeczownikami policzalnymi jak i niepoliczalnymi.

Inną formą zaprzeczenia jest użycie "no" (żadnych)

Na przykład:

Policzalne:

 • There isn’t a cat in the garden. (Nie ma kota w ogrodzie)
 • There isn’t any English painting in the living room. (W pokoju gościnnym nie ma żadnego angielskiego obrazu)
 • There’s no bank in this town. (W tym mieście nie ma banku).
 • There isn’t any big flower in the vase. (W wazonie nie ma żadnego dużego kwiatka).
 • There are many companies out there (Istnieje dużo firm na świecie).

Niepoliczalne:

 • There isn’t any water in my glass. (Nie ma wody w mojej szklance).
 • There isn’t any air in this bottle. (Nie ma żadnego powietrza w tej butlce)
 • There’s no love in the world. Nie ma żadnej miłości na świecie)
 • There’s any suger in my tea. (Nie ma cukru w mojej herbacie)

Konstrukcją THERE IS buduje się pytania poprzez inwersję.

Na przykład:

Policzalne:

 • Is there a dog in the house? (Czy jest jakiś pies w domu?)
 • Is there a lamp in the bedroom? (Czy jest jakiaś lampa w sypialni?)
 • Is there any teacher in th is town? (Czy w tym mieście jest jakiś nauczyciel?).
 • Is there any big tree near your house? (Czy znajduje się jakieś duże drzewo w pobliżu twojego domu?).

Niepoliczalne:

 • Is there any water in my glass? (Czy jest woda w mojej szklance?)
 • Is there any time for this? (Czy jest na to czas?)
 • Is there some coffee in the house? (Czy jest jakaś klawa w domu?)
 • Is there any salt here? (Czy jest sól tutaj?)

Jeśli mamy kilka rzeczy, które chcemy wymienić NALEŻY używać THERE IS jeśli każda z nich jest w liczbie pojedynczej.

Na przykład:

 • There is a TV, a sofa, and a coffee table in this room. (W pokoju znajduje się telewizor, kanapa i ława)
 • There is love, peace, and happiness among people. (Wśród ludzi istnieje miłość, pokój i szczęście)

There are

Konstrukcji THERE ARE używa się do pokazania, że coś istnieje, lub nie istnieje (nie ma tego). Odpowiada to polskiem "są", "istnieją" lub "znajdują się". "There are " jest używane z rzeczownikami liczby mnogiej.

Na przykład:

 • There are some cats in the garden. (W ogrodzie znajdują się jakieś koty)
 • There are two magazines in the living room. (W pokoju gościnnym znajdują się dwa czasopisma)
 • There are some people at the door. (Przy dźwiach są jacyś ludzie).
 • There’re many students in this school. (W tej szkole jest dużo studentów).

Żeby pokazać, że czegoś nie ma, że nie istnieje, lub nie znajduje się, należy użyć negatywnej konstrukcji "THERE AREN’T". W zdaniu przeczącym można używać "any" (żadnych).

Inną formą zaprzeczenia jest użycie "no" (żadnych)

Na przykład:

 • There aren’t any lions in the garden. (Nie ma żadnych lwów w ogrodzie)
 • There aren’t any people here. (Nie ma tutaj żadnych udzi)
 • There’re no schools in this town. (W tym mieście nie ma żadnych szkół).
 • There’re no teachers who know everything. (Nie istnieją nauczyciele, którzy umieją wszystko).

Konstrukcją THERE ARE buduje się pytania poprzez inwersję.

Na przykład:

 • Are there any dogs in the house? (Czy są jakieś psy w domu?)
 • Are there any books in the bedroom? (Czy są jakieś książki w sypialni?)
 • Are there any schools in th is town? (Czy w tym mieście są jakieś szkoły?).
 • Are there any big trees near here? (Czy znajduje się jakieś duże drzewa w pobliżu?).

Jeśli chcemy wymienić kilka rzeczy i są one zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej należy używać "There is" do tych w liczbie pojedynczej i "There are" do tych w liczbie mnogiej.

Na przykład:

 • There is a book and there are some magazines in this room.

There

"THERE" w języku angielskim jest również używane jako słowo wprowadzające w zdaniach, które wskazują na istnienie czegoś. Bardzo często używa się THERE ze słowami takimi jak "to be", "appear", "seem". Formy tych czasowników zależą od podmiotu zdania (There seems to be only one person here – "person" – liczba pojedyncza)

Na przykład:

 • There appears to be a good reason for your decision. (Wydaje się, że istnieje dobry powód dla twojej decyzji)
 • There seem to be some quarells in this class. (Wydaje się, że w tej klasie panują kłótnie.)
 • There appear to be some tomatoes on my pizza. (Wydaje się żę są pomidory na mojej pizzy).
 • Do there seem to be some buildings in the distance? (Czy wydaje się, że są jakieś budynki w oddali?)

Słowo THERE znaczy również "tam". Moze ono występować na początku zdania modyfikując koleność słów.

Na przykład:

 • There comes Johnny. (Nadchodzi Johnny)
 • There are going our friends. (Tam idą nasi przyjaciele)
 • There sings the choir. (Tam śpiewa chór)

Jeśli podmiotem jest zaimek osobowy (I, you, he, she, etc) to występuje on przed czasownikiem.

Na przykład:

 • There she’s sitting. (Tam ona siedzi)
 • There I will stay. (Tam zostanę)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *