FORMA

If + Podmiot + Past Perfect, Podmiot would Perfect Infinitive

Różnica pomiędzy drugim a trzecim okresem warunkowym.

  1. If she phoned me, I would talk to her (Gdyby do mnie zadzwoniła [teraz, dzisiaj] to bym z nią porozmawiał [teraz, dzisiaj])
  2. If she had phoned me, I would have talked to her (Gdyby do mnie zadzwoniła [wtedy w przeszłości] to bym z nią porozmawiał [wtedy w przeszłości)

W zdaniu (1) mówca mówi o teraźniejszości, wyrażając sytuację, która jest z jego punktu widzenia nierealna.

W zdaniu (2) mówca mówi o przeszłości. Nie można przecież zmienić przeszłości. Sytuacja nierealna z każdego punktu widzenia.

UŻYCIE

Trzeciego Okresu Warunkowego używamy do:

  1. Mówienia o nierealnych sytuacjach w przeszłości, o sytuacjach, które nie zdarzyły się w przeszłości. Często Trzeci Okres Warunkowy używany jest do wyrażenia krytyki lub żalu.
  • If you hadn’t spent all your savings on cloths, you would have had money to pay the bills. (Gdybyś nie wydał wszystkich oszczędności na ciuchy, miałbyś pieniądze na opłacenie rachunków)
  • She would have passed the exam if she had studied. (Ona zdałaby egzamin, gdyby się uczyła)
  • If we had gone for a walk 10 minutes later, we might not have been caught by rain. (Gdybyśmy udali się na spacer 10 minut później, moglibyśmy nie zostać złapani przez ulewę)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *