FORMA

Am / Is / Are + going to + Czasownik

Zdanie twierdzące

Liczba pojedyncza
Iamgoing tobuy it.Zamierzam to kupić.
Youaregoing tobuy it.Ty zamierzasz to kupić

He

She

It

isgoing tobuy it.On /ona/ono zamierza to kupić.
Liczba mnoga

We

You

They

aregoing tobuy it.

My zamierzamy to kupić.

Wy zamierzacie to kupić.

Oni zamierza to kupić.

Zdanie przeczące

Liczba pojedyncza
I

am not

going tobuy it.Nie zamierzam tego kipić.
Youare notgoing tobuy it.Ty nie zamierzasz tego kupić

He

She

It

is not

going tobuy it.On/ona/ono nie zamierza tego kupić.
Liczba mnoga

We

You

They

are notgoing tobuy it.

My nie zamierzamy tego kupić.

Wy nie zamierzacie tego kupić

Oni nie zamierzaja tego kupić.

Pytania

Liczba pojedyncza
AmIgoing tobuy it?Czy ja zamierzam to kupić?
AreYougoing tobuy it?Czy ty zamierzasz to kupić?
Is

he

she

it

going tobuy it?Czy on/ona/ono zamierza to kupić?
Liczba mnoga
Are

we

you

they

going tobuy it?

Czy my zamierzamy to kupić?

Czy wy zamierzacie to kupić?

Czy oni zamierzają to kupić?

UŻYCIE

Zwrotu TO BE GOING TO używamy do:

1. Wyrażenia planów na przyszłość (decyzja została już podjęta, przemyślana, pewne kroki zostały już uczynione w kierunku realizacji danego planu)

 • I’m going to visit my family next Suday. (W następną niedzielę zamierzam odwiedzić swoją rodzinę)
 • I’m going to buy that car. (Zamierzam kupić ten samochód)

2. Przewidywania

 • It’s going to rain. (Zbiera się na deszcz)
 • Anna Duch is going to be the next Prime Minister (Anna Duch będzie natępnym premierem)

ĆWICZENIE

 1. You ___ (to miss) your plane!
 2. The lion ___ (to attack) us.
 3. They___ (be late) for supper.
 4. Johnny ___ (to buy) the piano.
 5. We ___ (to fly) a plane.
 6. He ___ (to do) it.
 7. I ___ (to ride) a bike.
 8. She ___ (to drink) Cola.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *