a) Osoby niepełnosprawne

Osoby wymagające szczególnych udogodnień (np. niedowidzące, niedosłyszące) powinny zgłosić swoje potrzeby
przedstawicielowi ośrodka egzaminacyjnego przed dokonaniem wpłaty. Wymagane dokumenty z tym związane –
zaświadczenie lekarskie oraz wypełniony i podpisany formularz (druk dostępny w ośrodkach egzaminacyjnych) –
powinny być złożone podczas rejestracji.
b) Dysleksja
Osoby, które chcą ubiegać się o wydłużenie czasu egzaminów pisemnych o 25%, z powodu dysleksji, dysgrafii lub
dysortografii powinny dostarczyć następujące dokumenty podczas rejestracji:
1. zaświadczenie z poradni psychologicznej, które musi:
a) być wystawione nie wcześniej niż w styczniu 2004 roku
b) zawierać informację o stopniu zaawansowania dysleksji, dysgrafii lub dysortografii
c) zawierać nazwy testów użytych w celu zdiagnozowania dysleksji, dysgrafii lub dysortografii;
2. wypełniony i podpisany formularz – druk dostępny w ośrodkach egzaminacyjnych.
Po zakończeniu rejestracji żadne dokumenty związane ze szczególnymi udogodnieniami nie będą uwzględniane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *