Ćwiczenie1 – used to. be used to

 1. Ma aunt, ……. dinner on Sundays.? Odpowiedź: used to cook Odpowiedź
  a) used to cook
  b) used to cooking
 2. I didn’t use to …..? Odpowiedź: read Odpowiedź
  a) read
  b) reading
 3. I was used to ……to school? Odpowiedź: walking Odpowiedź
  a) walk
  b) walking
 4. Are you used to …….? Odpowiedź: speaking Odpowiedź
  a) speak
  b) speaking
 5. Did you …. drink tea? Odpowiedź: use Odpowiedź
  a) use
  b) using
 6. She … collage? Odpowiedź: used to attend Odpowiedź
  a) used to attend
  b) used to attending
 7. John used to …….my best friend? Odpowiedź: be Odpowiedź
  a) be
  b) being
 8. Didn’t you use to …….? Odpowiedź: dance Odpowiedź
  a) dance
  b) dancing
 9. She is ….. late? Odpowiedź: used to staying Odpowiedź
  a) used to stay
  b) used to staying

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *