CZASOWNIKI ŁĄCZNIKOWE

Czasownik łącznikowy (jak sama nazwa wskazuje) łączy podmiot z jego dopełnieniem. W języku angielskim często nazywa się je "copulas" lub "copula verbs". Są one często formami czasownika "to be", ale także czasownikami wyrażającymi pięć zmysłów (look, sound, smell, feel, taste) i czasownikami wyrażającymi stan bycia (appear, seem, become, grow, turn, prove, remain). Po czasowniku łącznikowym występuje zazwyczaj rzeczownik albo przymiotnik.

 • The van insurance I took out was the best deal I could get.
 • The van insurance premium is low.
 • The deal on the insurance sounds great.

Garstka czasowników wyrażających zmianę stanu nazywa się łącznikami rezultatu (resulting copulas). Łączą one także podmiot z przymiotnikiem:

 • His face turned purple when he insured his brand new van.
 • She became older and her premium went down.
 • The milk has gone sour.
 • The insurance market is getting more accessible.

Zobacz również czasowniki posiłkowe

CZASOWNIKI PROGRESYWNE

Czasy ciągłe, które odnoszą się do rzeczy w trakcie trwani

a (wyrażające akcję albo chwilowy stan), formowane są z imiesłowu czynnego (present participle kończący się na "-ing") i czasownika posiłkowego. "She is driving. She was driving. She will be driving. She has been driving. She had been driving. She will have been driving."

Niektóre czasowniki nazywa sie stanowymi lub statywnymi (w tym czasownik "to be") i zazwyczaj nie występują one w czasach ciągłych. Niektóre czasowniki nazywa się dynamicznymi, ponieważ wyrażają jakąś akcję czy czynność, którą można zaobserwować. Czasowniki takie występują w czasach ciągłych.

Czasowniki dynamiczne (Dynamic Verbs)

 • I am begging you. I was learning French. They will be playing upstairs.

Znaczenia ich jest podobne do ich znaczeń w czasach prostych:

 • I beg you. I learned French. They will play upstairs.

Przykłady czasowników dynamicznych:

 • abandon , ask, beg, call, drink, eat, help, learn, listen, look at, play, rain, read, say, slice, throw, whisper, work, write, itp.

Akcja tych czasowników jest zazwyczaj wyraźnie widoczna dla oka.

Czasowniki stanu (Stative Verbs). Zobacz również czasowniki nieprogresywne

Przykłady czasowników stanu:

 • abhor, adore, astonish, believe, desire, detest, dislike, doubt, feel, forgive, guess, hate, hear, imagine, impress, intend, know, like, love, mean, mind, perceive, please, prefer, presuppose, realize, recall, recognize, regard, remember, satisfy, see, smell, suppose, taste, think, understand, want, wish, be (nie zawsze), belong to, concern, consist of, contain, cost, depend on, deserve, equal, fit, have, include, involve, lack, matter, need, owe, own, possess, require, require, resemble, seem, sound.

CZASOWNIKI NIEREGULARNE

Irregular Verbs

Większość czasowników angielskich ma regularną formę tworzenia czasu przeszłego lub imiesłowu biernego (Past Participle) poprzez dodanie końcówki "-ed" do formy podstawowej czasownika. Istnieje natomiast duża grupa czasowników nieregularnych (większość najczęściej używanych czasowników), których formy przeszłej i imiesłowu należy nauczyć się na pamięć.

Tłumaczenia słów i pełna lista na stronie – czasowniki nieregularne (irregular verbs)

Forma podst.

Trzecia osoba Czas teraźniejszy

Czas przeszły

Imiesłów bierny
arise
be
bear
begin
arises
is
bears
begins
arose
was/were
bore
began
arisen
been
borne
begun

CZASOWNIKI FRAZOWE

Czasowniki frazowe składają się z czasownika i innego słowa lub frazy, zazwyczaj przyimka (preposition). Powstała kombinacja daje w rezultacie inny czasownik, którego znaczenie może nieraz być kłopotliwe dla cudzoziemców. Czasowniki frazowe powstają w języku potocznym i następnie stają się formalnie przyjętą formą w języku angielskim.
Część składowa czasownika frazowego, która nie jest czasownikiem (zazwyczaj przyimek) jest nazywana "particle".
Największym problemem z czasownikami frazowymi jest to, że ich znaczenie nie jest takie jasne i mogą one oznaczać kilka rzeczy. Na przykład "to make out" może znaczyć widzieć coś, dostrzegać, ale również całować i dotykać.

SŁOWNIK PHRASAL VERBS

CzasownikZnaczeniePrzykład

do over

fill out

fill up

find out

repeat ajob

complete a form

fill to capacity

discover

Do this homework over.

Fill out this application form and mail it in.

She filled up the grocery cart with free food.

My sister found out that her husband had been planning a surprise party for her.

CZASOWNIKI MODALNE I SEMIMODALNE

Modals: Will Shall May Might Would Can Could Must Should Ought to

Poniższe odnośniki prowadzą do indiwidualnych stron poszczególnych czasowników modalnych.

Semi-modals: Need, Have to, Used to, Be supposed to, Be able to, Be going to.

Czym są czasowniki modalne ?

Są to czasowniki, które oprócz swojego leksykalnego znaczenia, pomagają wyrazić inne rzeczy, takie jak pewność czy pawdopodobieństwo. Istnieje kilka reguł gramatycznych dotyczących czasowników modalnych:

 • nigdy nie są używane z czasownikami pomocniczymi takimi jak : "do", "does", "did"
 • tworzy się nimi pytania poprzez inwersję np: I could – Could I?
 • zaprzecza się je dodając "not" np: I may not
 • nigdy nie zmieniają formy: nie można dodawać do nich końcówek takich jak: "-s", "-ed"
 • nigdy nie występuje po nich bezokolicznik z "To" z wyjątkiem " ought to"

Jakie znaczenie nadają one innym czasownikom?

Znaczenie jest zazwyczaj związane z:

 • wątpliwością
 • pewnością
 • prawdopodobieństwem
 • zdolnością
 • obligacją
 • pozwoleniem (lub jego brakiem)
 • sugestią

Zobacz stronę czasowników modalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *