Who, whom, whose

Who (odmiany "whom", "whose") używa się jedynie w stosunku do ludzi lub istot, które posiadają jakieś ludzkie cechy (bogowie, postacie antropomorficzne jak "kot w butach", etc)

Who – kto

Whom – komuś (komu? – dopełniacz)

Whose – kogo (kogo? – biernik)

Jedynym przypadkiem kiedy dozwolone jest użycie formy dzierżawczej "whose" w stosunku do rzeczy to zdania, w których użycie frazy "of which" byłoby niezręczne.

Na przykład:

The castle whose ten-hundred-year history has been described in nearly a hundred books.

Whom

Słowo "whom" wychodzi z użycia w mowie potocznej. Używane jest ono jedynie w języku formalnym.

Pytania: Whom did you give that book to? i "Who did you give that book to? mają identyczne znaczenie – pierwsze jest bardziej poprawne 🙂

Which

Słowo "which" jest używane jedynie w stosunku do zwierząt lub rzeczy – nigdy w stosunku do ludzi.

  • The book, which you can see on the table, is my favorite.

Słowo "which" może również modyfikować całe zdanie, oznaczając polskie "co" np.:

  • He’s been lazy all his life, which doesn’t supprise me.

That

Słowo "that" używane jest w stosunku do rzeczy, zwierząt i ludzi. Użycie słowa "that" w stisunkju do ludzi bardzo często porawia brzmienie angielskiego zdania

  1. That is the man who stole money from an old lady who had gone out of her way to help him.
  2. That is the man that stole money from an old lady that had gone out of her way to help him.
  3. That is the man that stole money from an old lady who had gone out of her way to help him.
  4. That is the man who stole money from an old lady that had gone out of her way to help him.

Wszystkie zdania są poprawne , ale dwa ostatnie brzmią najlepiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *