Angielskie słowo "wish" ma wiele znaczeń w zależności od kontekstu, w którym jest użyte. Może ono wyrażać żal, życzenie lub chęć.

Słowo "wish" nie jest używane w czasach progresywnych (z końcówką ing).

Wish + bezokolicznik

Kiedy po "wish" występuje bezokolocznik to słowo to zazwyczaj tłumaczy się jako "chcieć". Istnieją tutaj dwie dopuszczalne formy:

1. wish + object + infinitive

 • She wishes the book to be published (Chce lub życzy sobie żeby książka została opublikowana)
 • They wish their boss to finally quit. (Chcą/życzą sobie żeby ich szef w końcu zwolnił się)
 • I wish the piano to be moved near the window (Chcę/ życzę sobie żeby pianino zostało przesunięte pod okno)

2. wish + infinitive

 • We wish to have a car. (Chcemy mieć samochód)
 • You wish to do your homework. (Chcesz odrobić pracę domową)
 • He wishes to become a soldier (On chce zostać żołnierzem)

Nie poprawnym jest powiedzenie np: I wish a book (chcę książkę). Aby wyrazić to w języku angielskim należy powiedzieć I wish to have a book.

Wish + osoba

Używane w zwrotach grzecznościowych oznaczając "życzyć".

 • I wish you a Merry Christmas. (Życzę ci wesołych świąt.)
 • She wishes you a happy New Year. (Życzy ci szczęśliwego Nowego Roku).

Wish + that clause

Wish z "that clause" wyraża żal. "That" może być pominięte w zdaniu – jest ono wtedy domyślne. Zamiast ‚wish’ można użyć zwrotu "if only" oznaczającego dokładnie to samo. W zwrotach tych pojawia się tak jak i w języku polskim czas przeszły, który oznacza nierealność sytuacji.

Nierealność ta może dotyczyć teraźniejszości np: Żałuję, że go tutaj nie ma (teraz go nie ma i teraz żałuję) – wtedy używa się czasu przeszłego prostego (past simple):

 • I wish (that) he was here. (Żałuję, że go tutaj nie ma lube życzyłbym sobie żeby tutaj był)
 • She wishes (that) they were nicer (Żałuje, że oni nie są milsi)

Nierealność ta może dotyczyć przeszłości np: Żałuję, że go tutaj nie było (wtedy go nie było i teraz żałuję) – wtedy używa się czasu zaprzeszłego (past perfect ):

 • They wish (that) they had bought that house. (Żałują, że nie kupili tego domu).
 • I wish (that) I had said something to her. (Żałuję, żę nic jej nie powiedziałem)

Więcej informacji jest na stronie poświęconej subjunctive mood.

Wish + osoba + would

Kiedy po "wish" występuje osoba oraz czasownik modalny "would" słowo to służy do wyrażania żalu lub skargi odnośnie rzeczy, które nas irytują.

 • I wish you would stop smoking here. (Mógłbyś przestać tutaj palić – jest to coś co mi przeszkadza).
 • We wish you would leave now. (Mogłabyś sobie już pójść).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *