Egzaminy oceniane są w Cambridge. Nie ma żadnej możliwości wglądu w prace egzaminacyjne. Podawany wynik jest wynikiem całego egzaminu. Nie ma możliwości sprawdzenia ile punktów kandydat uzyskał z poszczególnych części.

Wyniki egzaminów są rozsyłane przez ośrodki egzaminacyjne po ok. 9. tygodniach od zakończenia sesji egzaminacyjnej:
– kandydaci indywidualni otrzymują wyniki pocztą, na adres podany podczas rejestracji;
– kandydatom zarejestrowanym przez szkoły/instytucje zawiadomienia o terminach i miejscach egzaminu
(Statement of Entry) oraz wyniki (Statement of Results) przesyłają szkoły/instytucje, które zarejestrowały ich
na egzamin;
– wyniki dostępne będą również w Internecie, na stronie www.britishcouncil.pl.
O wynikach nie informujemy telefonicznie ani pocztą elektroniczną.
Reklamacje wyników należy zgłaszać do ośrodka egzaminacyjnego w ciągu miesiąca od daty ich otrzymania.
University of Cambridge ESOL oferuje dwie formy odwołania się od wyniku egzaminu:
a) ponowne przeliczenie punktów uzyskanych przez kandydata – forma bezpłatna;
b) ponowne sprawdzenie i ocena pracy kandydata (z wyłączeniem ustnej części egzaminu) – forma płatna. Cennik dostępny jest w centrach egzaminacyjnych.
O terminie odbioru dyplomów kandydaci będą poinformowani listem załączonym do wyniku. Dyplomy są przechowywane przez centrum egzaminacyjne przez dwa lata licząc od pierwszego dnia, kiedy możliwy był ich odbiór z danego centrum. Następnie są one niszczone.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *