Słowa takie jak this, that, these, those, such mogą być zaimkami albo określnikami (demonstrative pronouns) w zdaniu.

Jako zaimki, wskazują one pewną konkretną rzecz lub osobę.

  • That is incredible! ("That" odnosi się do rzeczy, która właśnie miała miejsce)
  • I will never forget this. ("This" wskazuje niedawne doświadczenie)

Jako określniki modyfikują one rzeczowniki w sposób przymiotnikowy.

  • These [pancakes sitting here now on my plate] are delicious.
  • This [book in my hand] is well written.

Zaimki wskazujące mogą wyrazić nasz stosunek lub dystans do czegoś np:

  • Do you like these? (I can’t believe it).

Więcej informacji na temat demonstratives this, that, these, those.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *