Słowa takie jak this, that, these, those, such mogą być zaimkami albo określnikami (demonstrative pronouns) w zdaniu.

Jako zaimki, wskazują one pewną konkretną rzecz lub osobę.

  • That is incredible! ("That" odnosi się do rzeczy, która właśnie miała miejsce)
  • I will never forget this. ("This" wskazuje niedawne doświadczenie)

Jako określniki modyfikują one rzeczowniki w sposób przymiotnikowy.

  • These [pancakes sitting here now on my plate] are delicious.
  • This [book in my hand] is well written.

Zaimki wskazujące mogą wyrazić nasz stosunek lub dystans do czegoś np:

  • Do you like these? (I can’t believe it).

Więcej informacji na temat demonstratives this, that, these, those.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *