Zaimki względne (relative pronouns) takie jak who, whoever, which, that wiążą grupy słów z rzeczownikami lub innymi zaimkami np: "The lady who is sitting next to me seems very nervous". Słowo "who" odnosi się do podmiotu "Lady" i łączy podmiot z czasownikiem "seems".

Zaimek "who" i "that" używa się w stosunku do ludzi i rzeczy. Zaimek "which" opisuje jedynie rzeczy.

Na przykład:

  • The man that broke my arm is in jail. (Mężczyzna, który złamał mi rękę jest w więzieniu).
  • The girl who won the first game will win this one too. (Dziewczynka, która wygrała pierwszy mecz wygra i ten).
  • The car that I’m driving is called "Polonez" 🙂

Rozszerzonymi formami zaimków względnych są: whoever, whomever, whatever i zalicza się je również do kategorii zaimków nieokreślonych.

The teacher will select whomever he pleases. (Nauczyciel wybierze kogokolwiek zechce).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *