Zaimki względne (relative pronouns) takie jak who, whoever, which, that wiążą grupy słów z rzeczownikami lub innymi zaimkami np: "The lady who is sitting next to me seems very nervous". Słowo "who" odnosi się do podmiotu "Lady" i łączy podmiot z czasownikiem "seems".

Zaimek "who" i "that" używa się w stosunku do ludzi i rzeczy. Zaimek "which" opisuje jedynie rzeczy.

Na przykład:

  • The man that broke my arm is in jail. (Mężczyzna, który złamał mi rękę jest w więzieniu).
  • The girl who won the first game will win this one too. (Dziewczynka, która wygrała pierwszy mecz wygra i ten).
  • The car that I’m driving is called "Polonez" 🙂

Rozszerzonymi formami zaimków względnych są: whoever, whomever, whatever i zalicza się je również do kategorii zaimków nieokreślonych.

The teacher will select whomever he pleases. (Nauczyciel wybierze kogokolwiek zechce).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *