Zaimki zwrotne takie jak myself, yourself, himself, herself, itself, themselves, yourselves, ourselves, each other, one another, wskazują, że podmiot zdania także otrzymuje akcję wyrażoną przez czasownik, np:
"He hit him and himself" (uderzył jego i siebie).
Zdanie typu "Please give myself this book" nie jest poprawnym, dlatego, że w zdaniu nie ma podmiotu "I".

Zaimkiem zwrotnym w przypadku zaimka nieokreślonego "one" jest "oneself" np:
"One must have faith in oneself". Z innymi zaimkami stosuje się "himself" lub "themselves" ("himself" i "herself" )

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *