FORMA

If + Podmiot + Present Simple, Podmiot + Present Simple

Forma zerowego okresu warunkowego wyrażona jest w następującym przykładzie:

  • When she comes here, I get mad, (Kiedy ona tu przychodzi to się wkurzam).
  • If you study, you get wiser. (Jeśli uczysz się to stajesz się mądrzejszy)
  • As long as people abide by the laws, they don’t go to jail. (Tak długo jak ludzie przestrzegają prawa nie idą do więzienia)
  • Unless interest rates are rising, it’s not a good investment. (Jeśli stopy procentowe nie idą w górę to nie jest dobra inwestycja.
  • If you see him, tell him that I want to talk to him. (Jak go zobaczysz to powiedz mu, że chce z nim porozmawiać)

Wszystkie przykłady mają cechę wspólną: wyrażają jakiś zwyczaj, stan, lub prawdę. Zerowy okres warunkowy jest ponadczasowy. Odnosi się do dowolnego czasu (przeszłość, teraźniejszość i przyszłość). Warunki stawiane w tzw. "if clause" np.: "if you study" mogą być ponadczasowe np.: "Kiedy mówisz to wydajesz dźwięki", "Kiedy słońce świeci to jest dzień" albo uwarunkowane naszym zwyczajem np.:"Kiedy robię zakupy to jestem smutny". Z tego też względu warunek ten jest rzeczywisty i zawsze spełniony, nie jest on gdybaniem lub jakąś nierealną mrzonką.

UŻYCIE

Zerowego Okresu Warunkowego używamy do:

  1. Mówienia o generalnych prawdach, rzeczach, które zawsze się dzieją jeśli pewne warunki są spełnione (np. fakty naukowe, itp.). Nie ma tu znaczenia czas. Najistotniejszym jest fakt, że dla danego warunku, zawsze jest ten sam rezultat.
  • If you heat water to 100 degrees, it boils. (Jeśli podgrzejesz wodę do 100°C, zagotuje się)
  • Phosphorus burns if you expose it to air. (Fosfor spala się w kontakcie z powietrzem)
  • When you don’t drink, you’re thirsty. (Jeśli nie pijesz, jesteś spragniony)

*Zamiast If, można użyć ‚when’, ‚as long as’, ‚unless’.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *