1 Po dokonaniu rejestracji nie jest możliwy zwrot opłaty egzaminacyjnej.
2 Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny.
3 Wpłaty nie mogą być przesuwane na następne sesje egzaminacyjne.
4 Zawiadomienia o terminach i miejscach poszczególnych części egzaminu są rozsyłane pocztą na ok. 2 tygodnie przed
rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
5 Nie jest możliwa zmiana terminu egzaminu pisemnego.
6 Zmiana terminów egzaminów ustnych i słuchowych na First Certificate in English, Certificate in Advanced English i Certificate in Proficiency in English możliwa jest wyłącznie przed zakończeniem sesji
egzaminacyjnej i w miarę możliwości organizacyjnych, w przypadku:
6.1 choroby
6.2 ważnych uroczystości rodzinnych
6.3 wyjazdów służbowych
6.4 wypadków losowych
Powyższe okoliczności powinny być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.
7 Nie ma możliwości zmiany terminów egzaminów ustnych i słuchowych First Certificate in English, Certificate in Advanced English i Certificate in Proficiency in English w szczególności w przypadku:
7.1 wycieczki szkolnej
7.2 wyjazdu turystycznego
7.3 egzaminu w toku studiów na wyższej uczelni.
Osoby, które nie mogą z przyczyn wymienionych w punkcie 6 wziąć udziału w części słuchowej lub ustnej egzaminu w
wyznaczonym terminie proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się do ośrodka egzaminacyjnego z następującymi
dokumentami:
* w/w zaświadczeniem
* zawiadomieniem o terminach i miejscach egzaminu (Statement of Entry)
Każda zmiana daty egzaminu słuchowego lub ustnego obciążona jest opłatą wysokości 30 zł. Opłatę tę wnosi się w
ośrodku egzaminacyjnym w momencie dokonywania zmiany.
Osobom lub instytucjom, które wniosły opłatę egzaminacyjną za kandydatów nieobecnych z przyczyn zdrowotnych na pisemnej części egzaminu FCE, CAE i CPE, przysługuje częściowy zwrot tej opłaty (60% od podstawowej ceny egzaminu). Zwolnienia lekarskie, wystawione na formularzu pobranym z ośrodka egzaminacyjnego, należy składać w ośrodku w nieprzekraczalnym terminie ogłaszanym każdorazowo dla sesji egzaminacyjnej. Osobom nieobecnym na egzaminie z przyczyn innych niż zdrowotne nie przysługuje refundacja.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *