A lot

Zwrot “a lot “ w języku angielskim znaczy dużo/wiele albo bardzo lub często.
A lot występuje zawsze na końcu zdania i nigdy nie przed rzeczownikiem.

  • He likes you a lot. (On ciebie bardzo lubi) = He likes you very much.
  • We travel a lot. (Podróżujemy często).

A lot of – Lots of

A lot i  lots of występują razem z rzeczownikami policzalnymi jak i niepoliczalnymi. A lot of i lots of mają to samo znaczenie i można ich używać zamiennie.

  • She will learn a lot of things (Ona nauczy się dużo/wielu rzeczy). To samo zdanie można powiedzieć z użyciem “many”. She will learn many things.
  • I will buy lots of things. (Kupię dużo rzeczy) = I will buy a lot of things.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *