Czasownik "be" jest czasownikiem nieregularnym w czasie teraźniejszym i przeszłym.

Tak jak w języku polskim, jak również angielskim i wszystkich językach świata, czasownik ten ma różne formy dla każdej osoby liczby pojedynczej i mnogiej. W polskim mówimy: ja jestem, ty jesteś, oni są, one jest, itp. Aby poprawnie władać językiem angielskim, należy opanować odmianę czasownika be, ponieważ jest on konieczny do budowy czasów takich jak Present Continuous, Future Continuous, Past Continuous oraz czasów w aspekcie dokonanym (Perfective aspect) – wszystkie czasy perfect continuous.

Odmiana wygląda następiująco:

 • I am a pilot
 • You are a student
 • He is a teacher.
 • She is a doctor.
 • It is black.
 • We are human.
 • You are readers.
 • They are players.

W czasie teraźniejszym czasownik ten ma jedynie trzy formy: am, is, are. W czasie przeszłym ma jedynie dwie: was, were.

 • I was a pilot
 • You were a student
 • He was a teacher.
 • She was a doctor.
 • It was black.
 • We were human.
 • You were readers.
 • They were players.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *