Angielski czasownik to be jest czasownikiem nieregularnym, tzn, takim, którego forma czasu przeszłego budowana jest w inny sposób niż według przyjętych reguł budowy czasu Past Simple. Tradycyjnie do czasowników w tym czasie dodaje się końcówkę -ed. Nie ma to jednak zastosowania w przypadku czasownika ‚to be’.
Poniżej zamieszczamy tabelkę ze zdaniami twierdzącymi, przeczącymi i pytającymi w czasie Past Simple. Więcej informacji na temat odmiany czasownika to be oraz czasownik to be we wszystkich czasach.
Zdanie „być w domu” we wszystkich osobach:

Zdania twierdząceZdania pytająceZdania przeczące
I was at home.Was I at home?I was not (wasn’t) at home.
You were at home.Were you at home?You were not (weren’t) at home.
He was at home.Was he at home?He was not (wasn’t) at home.
She was at home.Was she at home?She was not (wasn’t) at home.
It was at home.Was it at home?It was not (wasn’t) at home.
We were at home.Were you at home?We were not (weren’t) at home.
You were at home.Were you at home?You were not (weren’t) at home.
They were at home.Were they at home?They were not (weren’t) at home.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *