Czasownik "love" jest czasownikiem wyrażającym uczucia. Czasowniki tego typu (np.: like, hate) nie występują w czasie Present Continuous. Ogólną zasadą jest to, że wszystkie czasowniki wyrażające stany występują w czasie Present Simple. Nie można jednak powiedzieć, że nigdy nie występują one w czasie Present Contionuous. Najlepszym na to dowodem jest reklama McDonald’s: "I’m loving it!".

Jaka jest zatem różnica? Różnica polega jedynie na chwilowości i czasowości takiego stanu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *