Angielskie słowo „like” ma dwa podstawowe znaczenia:

1. Jako czasownik oznacza „lubić”. Jest czasownikiem regularnym, co oznacza, że czasie Past Simple dodaje się do niego końcówkę "-d", a w czasie Present Simple dodaje się "s" w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Zdanie z użyciem tego czasownika wygląda w następujący sposób:

  • I like the way you lie (Podoba mi się sposób w jaki kłamiesz)
  • I like Chopin (Lubię Chopina)
  • I like it (Lubię to – Podoba mi się to)

Po czasowniku tym stawia się zazwyczaj "gerund", tzw "formę ing"

  • She likes swimming (Ona lubi pływać)
  • They like going to the cinema (Lubią chodzic do kina)

W języku amerykańskim często używa się bezokolicznika w tych zdaniach, co nie jest gramatycznie poprawne.

2. Jako przysłówek oznacza „jak, jaki, jaka”

  • Like father like son (Taki syn jaki ojciec)
  • She is like a muse (Ona jest jak muza)

Przeczytaj więcej na temat czasownika "like"

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *