Konstrukcja czasów angielskich jest różna dla poszczególnych czasów. Ogólnie rzecz biorąc, angielskie czasy tworzy się poprzez:

 • zastosowanie zarostków (koncówek dodanych do czasownika) w zdaniach twierdzących – taką konstrukcję mamy w czasie Present Simple i Past Simple, np.:
  She goes to school (Ona chodzi do szkoły) – dodanie -es w trzeciej osobie liczby pojedynczej.
  He wanted to borrow a book (On chciał pożyczyć książkę) – dodanie -ed do czasownika w każdej osobie.
 • zastosowanie czasowników pomocniczych w zdaniach twierdzących, przeczeniach i pytaniach. Taką konstrukcję mamy we wszystkich angielskich czasach, np.:
  Does she go to school? – Użycie czasownika posiłkowego Does w trzeciej osobie liczby pojedynczej w Present Simple.
  She doesn’t go to school. – Użycie doesn’t w przeczeniach w trzeciej osobie liczby pojedynczej w Present Simple
  Have you read this book? – Użycie have w czasie Present Perfect.
  I will tell you. – Użycie will w Future Simple.

Aby poznać dokładnie zasady, należy dokładnie przeanalizować każdy czas indiwidualnie. Zobacz więcej na temat angielskich czasów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *