Drugi okres warunkowy (Second Conditional) wyraża rzeczy nierealne, które po polsku nazwalibyśmy "gdybaniami". Jeśli mówię: "gybyś tutaj była", to na pewno ciebie tutaj nie ma i najprawdopodobniej nie będzie. Aby pokazać tą nierealność zastosowaliśmy czas przeszły czasownika "być". Podobnie wygląda to w języku angielskim.

If she were here (gdyby tutaj była) – użyte "were" z trzecią osobą tylko po to, aby pokazać nierealność sytuacji. Innym wariantem tego zdania jest: "if she was here". Jest ono również dopuszczalne i powszechnie stosowane.

Dwa przykłady :

  • If I were rich, I would give you a lot of money (Gdybym był bogaty, dałbym ci dużo pieniędzy) – "were" w pierwszej osobie (dopuszalne również "was"). W drugiej części (spełnieniu warunku) używamy "would", który modyfikuje czasownik "give". Kombinacja "would give" daje nam polski "dałbym". Zdanie to dosłownie oznacza, że nie jestem bogaty i nie dam ci pieniędzy 🙂
  • If he were a doctor, he would know how to treat people (Gdyby był lekarzem, wiedziałby jak leczyć ludzi) – nie jest lekarzem i nie wie.

Poczytaj więcej na temat okresów warunkowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *