Present Simple tense (Czas teraźniejszy prosty) służy do wyrażania naszych zwyczajów a nie czynności wykonywanych w danym momencie (do tego służy czas Present Continuous).

Najczęstszym błędem w budowie tego czasu jest złe stosownanie końcówki "s" w trzeciej osobie liczby pojedynczej np.:

  • She go to school every day – ŹLE
  • He want to study English – ŹLE
  • Does she likes you? – ŹLE
  • He doesn’t watches tv – ŹLE

Należy pamiętać, że w trzeciej osobie (he, she, it) musi być końcówka "s", występująca tylko raz. Powyższe zdania powinny wyglądać następująco:

  • She goes to school every day – "s" użyte w czasowniku "go"
  • He wants to study English – "s" użyte w czasowniku "want"
  • Does she like you? – "s" użyte w czasowniku pomocniczym "do"
  • He doesn’t watch tv – "s" użyte w czasowniku pomocniczym "do"

Proszę zauważyć, że "s" musi pojawiać się albo w czasowniku głównym albo w czasowniku pomocniczym. Nie może występować w jednym i drugim jednocześnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *