W języku angielskim, w czasie Past Simple, pytania buduje się używając operatora "did". Są jednak pewne wyjątki od tej zasady, mianowicie, jeśli pytamy o podmiot pytania np.:

  • Who went to school today? (Kto dzisiaj poszedł do szkoły?) – pytamy o podmiot. Podmiotem tego pytania jest "who".
  • Who wrote this? (Kto to napisał?) – "who" jest podmiotem.
  • Who saw him yesterday? (Kto go wczoraj widział?) – "who" jest podmiotem.

Who na początku pytania nie koniecznie musi być podmiotem, np.:

  • Who did you see yesterday? (Kogo widziałeś wczoraj?) – podmiotem tego pytania jest zaimek osobowy "you". Słowo "who" w tym zdaniu oznacza "kogo". Nie pytamy o podmiot pytania "you".
  • Who did she go to the cinema with? (Z kim poszła do kina?) – nie pytamy o podmiot pytania (she), tylko o osobę z którą poszła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *