Pytania w stronie biernej zaczynają się od słowa pomocniczego "to be" w odpowiednim czasie.

  • Strona bierna czasu Present Simple: Is she loved by him? (Czy ona jest przez niego kochana?) – Zdaniem oznajmującym jest: "She is loved by him". W pytaniach słowo pomocnicze "is" zostaje przeniesione przed podmiot pytania (she).
  • Strona bierna czasu Past Simple: Was he given those books? (Czy dano mu te książki?) – Zdaniem oznajmującym jest: "He was given those books". W pytaniach słowo pomocnicze "was" zostaje przeniesione przed podmiot pytania (he).
  • Strona bierna czasu Present Perfect: Have they been let in? (Czy zostali wpuszczeni?) – Zdaniem oznajmującym jest: "They have been let in ". W pytaniach słowo pomocnicze "have" zostaje przeniesione przed podmiot pytania (they).

Zasada ta obowiązuje dla wszystkich angielskich czasów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *