Jak wygląda strona bierna w czasie Simple Past? Stone bierna tworzymy poprzez zastosowanie czasownika to be, który na polski tłumaczy sie jako: zosytał, została, był, była, itp.

The book was put on the table (Książka została położona na stole) – czasownik pomocniczy ‚was’ oraz czasownik w formie imiesłowu dokonanego ‚put’ (Trzecia forma czasownika put)

I was taken to school (Zabrano mnie do szkoły lub zostałem zabrany do szkoły) – czasownik pomocniczy dla pierwszej osoby liczby pojedyńczej ‚was’ oraz trzecia forma czasownika ‚take’.

Budując stronę bierną należy znać dwie podstawowe rzeczy:

Więcej przykładów:

Strona czynna: I gave Kasia a pen (Dałem Kasi długopis)

Strona bierna: Kasia was given a pen by me (dosłownie: Kasia została dana długopis przeze mnie) lub A pen was given to Kasia by me (Długopis został dany Kasi przeze mnie).

W stronie biernej zmieniły się następujące rzeczy:

Podmiot zdania (Byłem ‚ja’ a w stronie biernej to ‚Kasia’ albo ‚długopis’)

Czynność (Ja dałem [I gave] na została dana [was given])

Nacisk (w stronie czynnej nacisk był na ‚mnie’, w stronie biernej na ‚książce’ lub ‚Kasi’)

Więcej na temat strony biernej w Past Simple

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *