Bardzo często występującym problemem jest niedopasowanie formy czasownika w czasie Present Simple do odpowiedniej osoby. W czasie tym czasownik przybiera jedynie dwie formy: albo posiada -s (thecia osoba liczby pojedyńczej) albo nie. Kiedy używa się czasu teraźniejszego prostego, podmiot i orzeczenie muszą zgadzać się co do liczby i osoby.

Najważniejszym jest umiejscowienie końcówki -s:

  • W liczbie mnogiej występuje ona w podmiocie a nie w czasowniku: "Horses eat hay" (Konie jedzą siano).
  • W liczbie pojedyńczej występuje ona jedynie w czasowniku trzeciej osoby: "She loves electronic equipment" (Ona bardzo lubi sprzęt elektroniczny).

Przykłady nieprawidłowej budowy Present Simple:

  • The students plays a game. ŹLE – powinno być: "The students play a game" (Uczniowie grają w grę).
  • The teacher like us. ŹLE – powinno być: "The teacher likes us" (Nauczyciel nas lubi).
  • They goes to school. ŹLE – powinno być: "They go to school " (Chodzą do szkoły)..
  • You sings well. ŹLE – powinno być: "You sing well " (Dobrze śpiewasz).

Należy pamiętać, że z czasownikami modalnymi takimi jak: can, could, may, might, must, will, would, shall, should, nie stosuje się końcówki -s.

Poczytaj więcej na temat zastosowania czasu Present Simple.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *