Angielskie czasowniki nieregularne may i might mają bardzo podobne znaczenie leksykalne. Oba oddają pewną możliwość. Słowo "might" oddaje troszeczke mniej możliwości ale jest bardzie popularne w użyciu niż słowo "may".

Poza możliwością słowo "may" używane jest w prośbach w znaczeniu "móc", np.: May I open the window? (Czy mogę otworzyć okno?). Jest to jednak, rzadko stosowana forma w dzisiejszym angielskim. Zazwyczaj w takich zdaniach czy pytaniach używa się słowa "can". Niektórzy nauczyciele przyzwyczajeni do sztywnych reguł gramatycznych uważają to za błąd. Język mówiony weryfikuje tą zasadę gramatyczną dopuszając stosowanie czasownika "can" w znaczeniu "móc".

Przykłady użycia czasowników "might" i "may":

  • He might be at school at this time (O tej porze może on być w szkole) – możliwość
  • She may be a devil (Być może ona jest diablicą) – możliwość
  • May I be of any help? (Czy mogę służyć pomocą?) – Inną formą może być: "Can I be of any help?"

Czasowniki te mogą również oddawać możliwość w przeszłości, np:

  • They may have done that (Oni mogli to zrobić) – zostało to już zrobione w przeszłości, oddajemy możliwość. Można to przetłumaczyć w inny sposób. Być może oni to zrobili.

W tej formie zawsze musimy używać tzw. perfect infinitive , tzn. "have done", "have read", have written", "have known". itp. Ta forma czasownika odnosi się do przeszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *