Nie używa się przedimka określonego the w następujących przypadkach:

 1. Z nazwami państw (jeśli nie są w liczbie mnogiej)
  Germany, Poland, Holland.
 2. Z nazwami języków
  French , English , Polish .
 3. Z nazwami posiłków
  Lunch , dinner , breakfast.
 4. Z nazwiskami (w liczbie pojedynczej):
  John, George, Andrew.
  ( The Nowaks – rodzina Nowaków.)
 5. Z tytułami:
  Prince Charles, Queen Elizabeth, President Bush
 6. Po dzierżawczym ‚s :
  My sister’s car .
  Peter’s house .
 7. Z nazwami zawodów:.
  He will study medicine.
 8. Z nazwami sklepów:
  I’ll get something at Real.
 9. Z latami:
  1989 was a wonderful year.
 10. Z rzeczownikami niepoliczalnymi :
  Rice is good for you.
 11. Z nazwami szytów górskich, jezior, wysp:
  Have you visited Long Island ?
 12. Z nazwami miast, ulic, stacji, lotnisk (z pewnymi wyjątkami):
  Victoria Station is in the centre of London.
 13. W niektórych wyrażeniach:
  by car, by train, by air, on foot, on holiday, on air, etc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *