Czas Present Simple służy do wyrażania:

  • zwyczajów
  • opinii i preferencji
  • praw fizyki i faktów

Typowe zdanie w tym czasie wygląda następująco:

  • Zdanie twierdzące: Bob goes to school every day.
  • Zdanie przeczące: Bob doesn’t go to school every day.
  • Zdanie pytające: Does Bob go to school every day?

Poniżej przedstawiamy kilka wyjątków:

Wyjątek 1

Aby podkreślić (zaakcentować) czasownik można dodać czasownik pomocniczy ‘do’ w zdaniu twierdzącym. Zdanie takie określane jest jako ‘emphatic sentence’.

Przykład:

A: We don’t think you want to go with us to the cinema.
B: No, that’s not true. I do want to come. It’s.

Wyjątek 2

Present Simple używa się do wyrażania przyszłości – tak samo jak w języku polskim. .

Przykład:

A: When does the train for Warsaw leave?
B: It leaves at 7 tomorrow morning.

Wyjątek 3

W biografiach I listach wydarzeń

Przykład:

1989 – Adam Nowak is born in Warsaw.
2000 – Adam Nowak begins to learn English
2001 – Adam Nowak goes to America

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *