First conditional (pierwszy okres warunkowy) wyraża rzeczy realne. Co to znaczy? Oznacza to, że to co wyrażamy w tym okresie warunkowym ma realną szansę wydarzenia się.

W przeciwieństwie do drugiego okresu warunkowego (second conditional), first conditional budowany jest przy użyciu czasów teraźniejszych i przyszłych. Dwa okresy mają jednak cechę wspólną – odnoszą się do teraźniejszości i przyszłości. Różnia się jedynie formą i realnością zaistnienia danego warunku.

Budowa pierwszego okresu wygląda następująco: zdanie słada się z warunku zawartego w tzw "if clause" oraz spełnienia warunku w "main cluase""

  • If he comes to school, he will have to write that essay (Jeśli przyjdzie do szkoły będzie musiał napisać to wypracowanie). – w zdaniu tym istnieje bardzo realna szansa, że on zjawi się w szkole.
  • If you don’t do it, we will have to do it (Jeśli ty tego nie zrobisz, to my to będziemy musieli zrobić) – widocznie powiedział nam, że tego nie zrobi i wygląda na to, że obowiązek spadnie na nas.

Czasownik w "If clause" jest zawsze w czasach teraźniejszych. Czasownik w "main clause" (spełnienie warunku) jest zawsze modyfikowany czasownikiem posiłkowym "will".

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *