Czas Past Simple jest polskim odpowiednikiem czasu przeszłego. Nazywa się on czasem przeszłym prostym (simple), ponieważ w języku angielskim występują jesze trzy czasy przeszłe – bardziej ściśle "aspekty" czasu przszłego: dokonany, progresywny i dokonano-progresywny (w kolejności perfective, progressive/continuous i perfective continuous).
Zdania w czasie przeszłym wyglądają podobnie jak w czasie teraźniejszym z tym wyjątkiem, że czasownik odnosi się do akcji przeszłej. Czasownik w czasie przeszły z reguły posiada końcówkę -ed. Reguła ta jednak nie dotyczy czasowników nieregularnych, których, jak sama nazwa wskazuje, posiadają nieregularną formę tworzenia czasu przeszłego.

  1. I like you very much (Lubię cię bardzo) – Present Simple
    I liked you very much (Lubiłem cię bardzo) – Past Simple
  2. She wants to go abroad (Ona chce pojechać za granicę)
    She wanted to go abroad (Ona chciała pojechać za granicę)
  3. We try to learn Past Simple (Staramy się nauczyć czasu przeszłego prostego)
    We tried to learn Past Simple (Staraliśmy się nauczyć czasu przeszłego prostego)

W powyższych trzech przykładach zostały użyte czasowniki regularne, tzn. takie do których dodajemy końcówkę -d lub -ed. W trzecim przykładzie yużyty jest czasownik ‚try’. Czasownik ten kończy się na spółgłoskę ‚y’, która poprzedzona jest inną spółgłoską ‚r’, dlatego ‚y’ zamieniamy na ‚i’ i dodajemy końcówkę -ed. Gdyby czasownik kończący się na ‚y’ poprzedzony był samogłoską np.: ‚stay’, nie zamieniamy ‚y’ na ‚i’.
W trzech przykładach końcówkę -ed wymawiamy inaczej. Są to możliwe trzy wymowy tej końcówki.
W zdaniu nr.1 końcówkę -ed wymawia się jako ‚t’, ponieważ poprzedza ją bezdźwięczna spółgłoska.
W zdaniu nr.2 końcówkę -ed wymawia się jako ‚yd’, ponieważ czasownik kończy się na ‚t’. Dzieje się tak w przypadku czasowników kończących się na literę ‚t’ lub ‚d’.
W zdaniu nr.3 końcówkę -ed wymawia się jako ‚d’, ponieważ czasownik kończy się na dźwięczną spółgłoskę lub samogłoskę (wszystkie samogłoski są dźwięczne).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *