I like it

Angielskie słowo „like” ma dwa podstawowe znaczenia: 1. Jako czasownik oznacza „lubić”. Jest czasownikiem regularnym, co oznacza, że czasie Past Simple dodaje się do niego końcówkę "-d", a w czasie Present SimpleRead More…

Użycie Might May

Angielskie czasowniki nieregularne may i might mają bardzo podobne znaczenie leksykalne. Oba oddają pewną możliwość. Słowo "might" oddaje troszeczke mniej możliwości ale jest bardzie popularne w użyciu niż słowo "may". Poza możliwościąRead More…