Subject-Verb Agreement

Bardzo często występującym problemem jest niedopasowanie formy czasownika w czasie Present Simple do odpowiedniej osoby. W czasie tym czasownik przybiera jedynie dwie formy: albo posiada -s (thecia osoba liczby pojedyńczej) albo nie.Read More…