Cena jednej jednostki lekcyjnej (45 lub 60 minutowej) uzależniona jest między innymi od:

  • poziomu zaawansowania ucznia,
  • ilości deklarowanych przez ucznia godzin lekcyjnych w tygodniu,
  • czasu trwania lekcji,
  • indywidualnych potrzeb ucznia.

W związku z powyższym, ceny lekcji ustalane są indywidualnie z uczniem.

Zapraszamy do nauki i prosimy o kontakt.

Natalia Fabisz,

Magdalena Kadubiec,

Kamil Wiśniewski,

Urszula Helwak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *