Umiejętne zarządzanie klasą może zapobiec wielu problemom, np. prolemom z utrzymaniem dyscypliny, z zaangażowaniem uczniów do pracy, itp. Wyróżnia się cztery główne rodzaje organizacji pracy w klasie. Poniżej znajdują się zalety i wady każdej z nich.

Praca z całą klasą (Lockstep teaching / Whole-class teaching) Zalety: cała klasa jest zaangażowana w pracę; łatwiej utrzymać dyscyplinę; odpowiednie do ćwiczeń, w których nauczyciel pełni rolę kontrolera; dobre do dawania instrukcji, wyjaśnień; idealne do przedstawiania materiału w postaci obrazków, tekstów, na audio- i video-taśmach; wzmacia poczucie przynależnosci między uczniami. Wady: niemożliwość indywidualnej pracy z uczniem; uczniowie zmuszeni są do robienia tej samej rzeczy, w tym samym czasie i tempie; brak możliwości indywidualnej wypowiedzi; uczniowie mogą czuć się onieśmieleni występując przed cała klasą.

Praca w parach (Pair work) Zalety: pozwala uczniom na smaodzielną pracę bez zbędnego nadzoru nauczyciela, a więc promuje autonomię; pozwala nauczycielowi na pracę z jedną lub dwoma parami, podczas gdy pozostali uczniowie kontynuują pracę; promuje współpracę między uczniami; wzrasta czas wypowiedzi uczniów (student talking time); łatwe i szybkie do zorganizowania. Wady: może przyczynić się do hałasu w klasie, a co za tym idzie utraty dyscypliny; uczniowie niekoniecznie muszą wykonywać polecone ćwiczenia, istnieje możliwość, że będą rozmawiać o czymś nie związanym z lekcją, często w ojczystym języku; sama organizacja par może się okazać problemem, uczniowie mogą nie chceć pracować z przydzielonym partnerem.

Praca w grupach (Group work) Zalety: wzrasta czas wypowiedzi uczniów (student talking time); promuje autonomię ucznia poprzez pozwolenie mu na podejmowanie własnych decyzji w ramach grupy; niektórzy ucnziowie mogą pozostawać biernymi oberwatorami pracy kolegów; ucnziowie mają możliwość pracy we własnym tempie. Wady: może przyczynić się do hałasu w klasie, a co za tym idzie utraty dyscypliny; niektórzy ucnziowie wolą być w centrum uwagi nauczyciela, niż pracować z kolegami; organizacja pochłania więcej czasu niż w przypadku pracy w parach; uczniowie mogą używać języka ojczystego; brak kontroli błędów językowych popełnianych przez uczniów.

Indywidualna praca z uczniem (Individualised work) Zalety: nauczyciel może dopasować np. tempo nauki do stylu i potrzeb ucznia; mniej stresujące dla uczniów niż praca przed całą klasą, czy w parach; rozwija autonomię i umiejętności polegania na samym sobie; dobry sposób na przywrócenie ciszy w klasie. Wady: nie rozwija poczucia przynależności do klasy; nie zachęca do współpracy pomiędzy uczniami; uczniowie nie motywują się nawzajem i nie pomagają sobie; większa ilość materiałów do przygotowania na lekcje (zakładając, że uczniowie będą otrzymywać różne zadania), co jest czasochłonne; indywidualna praca z każdym uczniem zabiera dużo czasu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *