Grammar Translation jest jedną z najstarszych i najbardziej tradycyjnych metod nauczania języka obcego. Narodziny tej metody datuje się na XIX wiek, chociaż z pewnością była ona już stosowana w starożytności. W XIX i na początku XX wieku używano jej do nauczania języków martwych takich jak Łacina czy Greka, dlatego też jest ona szczególnie ukierunkowana na język pisany.

Jak sama nazwa wskazuje, metoda ta koncentruje się na nauce zasad gramatycznych oraz ich zastosowaniu w tłumaczeniu tekstów obcojęzycznych. Słownictwo języka obcego uczone jest poprzez dosłowne tłumaczenie go na język ojczysty, np.:

the teacher – nauczyciel

a student – uczeń.

Nauczanie odbywa się w języku ojczystym uczniów. Czytanki i teksty tłumaczone są na język ojczysty a następnie omawiane pod względem struktur gramatycznych z częstym użyciem porównań pomiędzy dwoma językami. Gramatyka jest wykładana w języku ojczystym uczniów. Jest ona szeroko omawiana a następnie stosowana w tłumaczeniach zdań, np.:

What are you doing? – Co robisz?

I’m studying grammar. – Uczę się gramatyki.

Sprawdzanie i testowanie umiejętności uczniów odbywa się prawie wyłącznie poprzez tłumaczenie zdań według zasady, że jeśli uczeń potrafi przetłumaczyć zdanie, to potrafi mówić w obcym języku. Oczywiście istnieje wiele problemów związanych z tą metodą. Jedym z najważniejszych jest fakt, że uczniowie nie rozwijają swoich umiejętności mówienia w danym języku i nie mają okazji na wypowiadanie swoich opinii. Typowa lekcja przeprowadzona metodą Gramatyczno-Tłumaczeniową nie uwzględnia indywidualnych różnic pomiędzy uczniami, ich doświadczeń i przeżyć. Uczniowie nie mają możliwości rozwijania własnego stylu, jak i rozmowy na temat własnych życiowych doświadczeń. Gramatyka jest zazwyczaj wyjęta z kontekstu. Kultura, jeśli wogóle omawiana, jest opisana w tekstach, które należy tłumaczyć. Podejście do błędów jest raczej rygorystyczne – są one poprawiane w momencie, kiedy się pojawiają.

Metoda ta ma także swoje zalety. Może ona zapewnić uczniom silne podwaliny gramatyczne języka obcego.

Rola nauczyciela

Rola

ucznia

Relacje pomiędzy uczniem i nauczycielemJęzyk i kultura
Centralna postać zajęć, najwyższy autorytetWykonuje polecenia nauczyciela PodrzędnaNauczyciel wyznacza granice relacjiWażny jest język literacki, kultura rozumiana jako literatura piękna
Umiejętności kluczoweRola języka ojczystegoOcena postępówPoprawianie błędów
Gramatyka i słownictwo Techniki to głównie pisanie i czytanieUżywany do wyjaśniania reguł, język, którym prowadzi się zajęciaPisemne testy, tłumaczenie zdańKażdy błąd jest poprawiany i wyjaśniany, wymagana poprawność wypowiedzi

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

1. Lekcje są prowadzone w ojczystym języku uczniów, z małym użyciem języka obcego.
2. Słownictwo przedstawiane jest w formie list słów lub pojedynczych słów.
3. Długie wyjaśnienia zasad gramatycznych.
4. Czytanie tekstów.
5. Mało uwagi poświęca się treści tekstów. Teksty są traktowane jak ćwiczenia do analizy gramatyki.

TYPOWA LEKCJA

Temat: Zaimki osobowe i dzierżawcze

Rozgrzewka (3 minuty)
Jak powiedzieć po polsku:

What is your name?
My name is ….
What is your telephone number?
My name is ….

Zadaj pytanie kilku ochotnikom, aby mogli zastosować kilka zaimków dzierżawczych i osobowych, które już znają (my, your, she, he, etc). Poprawiaj błedy, które usłyszysz.

Ćwiczenie 1 (7 minut) – Poproś uczniów żeby przeczytali na głos fragment tekstu. Po przeczytaniu całości powróć do początklu i wybieraj studentów do tłumaczenia kolejnych zdań na język angielski. Nowe słownictwo można wprowadzić w tym momencie. Błędy powinny być poprawiane, szczególnie te dotyczące zaimków osobowych i dzierżawczych.

Wyłożenie zasad gramatycznych na tablicy: (5 minut)

I
you
he
she
it
we
you
they

Wyjaśnij po angielsku użycie zaimków i wskaż różnice pomiędzy językiem polskim i angielskim.

Przejdź do ćwiczeń (10 minut)

Wyłożenie zasad gramatycznych na tablicy: (5 minut)

my
your
his
her
its
our
your
their

Wyjaśnij po angielsku użycie zaimków i wskaż różnice pomiędzy językiem polskim i angielskim.

Przejdź do ćwiczeń (10 minut)

Praca domowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *