Każdy z nas uczy się inaczej. Niektórzy uczą się wizualnie, inni poprzez słuchanie, jeszcze inni przez dotyk. Znajomość preferowanego stylu uczenia się pomaga w nauce i zapamiętywaniu nowych rzeczy.

Wyróżnia się trzy podstawowe style uczenia się:

Słuchowcy (Auditory) -uczą się słysząc informacje.

Uczniowie o tym stylu uczenia się: czerpią przyjemność z dyskusji; zapamiętują poprzez powtarzanie/czytanie na głos; potrzebują słownego wytłumaczenia; mają problemy z pisemnymi instrukcjami; rozmawiają z sobą podczas przyswajania nowego materiału; powtarzają numer telefonu, aby go zapamiętać.

Wzrokowcy (Visual) – uczą się widząc informacje.

Uczniowie o tym stylu uczenia się: wzrokowo zapamiętują szczegóły; wolą widzieć to czego się uczą; lubią mieć papier i długopis pod ręką; gryzmolą podczas słuchania; mają problemy z podążaniem za wykładem; lubią zapisywać instrukcje lub numery telefonów.

Ruchowo-Dotykowy (Kinesthetic-Tactile) – uczą się poprzez dotyk i aktywny udział.

Uczniowie o tym stylu uczenia się: wolą działać, uczestniczyć w zadaniach wymagających ruch; lubią robić to o czym jest mowa lub czego się uczą; często wiercą się podczas słuchania lub mówienia; lubią dotykać rzeczy, aby je dobrze poznać; zapamiętują poprzez przywoływanie kto co zrobił bardziej niż przez kto co powiedział.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *