Przymiotnikiczęściami mowy, które opisują i modyfikują osobę lub rzecz (rzeczownik). Przedimki nieokreślone a i an oraz przedimek określony the są przymiotnikami, np.: the short woman, the curious cat, a good actor,a little dog, the poor.
Jeśli grupa wyrazów zawierająca podmiot i czasownik spełniaja rolę przymiotnika, nazywa się ją zdaniem przymiotnikowym (Adjective Clause), np.: My car, which is very fast, is parked over there. "Which is very fast" opisuje samochód. Jeśli grupa wyrazów nie posiada czasownika i podmiotu, jest ona frazą przymiotnikową (Adjective Phrase), np.: My sister is fond of animals. "Fond of animals" jest frazą przymiotnikową.

Końcówki przymiotników

-able/-ible achievable, capable, illegible, remarkable
-al biographical, functional, internal, logical
-ful beautiful, careful, grateful, harmful
-ic cubic, manic, rustic, terrific
-ive attractive, dismissive, inventive, persuasive
-less breathless, careless, groundless, restless
-ous courageous, dangerous, disastrous, fabulous
-y funny, clumsy, stormy, scary
-ing interesting, charming, boring
-ed interested, charmed, bored, determined

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *