Przysłówki częstotliwości odpowiadaja na pytanie "jak często?".

Należą do nich takie wyrazy jak: always, constantly, continually, frequently, infrequently, intermittently, normally, occasionally, often, regularly, periodically, sometimes, rarely, seldom, hardly ever, never. Innym przykładem przysłówków częstotliwości są: every morning, every day, every night, etc. Pojawiają się one w różnych sekcjach zdania w zależności od tego ile przysłówków występuje w danym zdaniu.

Miejsce przysłówków częstotliwości jest ściśle określone. Mogą się one pojawiać w różnych sekcjach zdania, ale ich typowa pozycja znajduję sie tuż przed czasownikiem. Jeśli czasownikiem jest czasownik to be lub czasownik posiłkowy, to adverb of frequency jest umiejscowiony po nich.

Zastosowanie w w zdaniu

Always – She always studies English at this time of the day. (Zawsze uczy się angielskiego o tej porze dnia).
Constantly
– He constantly brags about how strong he is. (Ciągle chwali się tym jaki jest silny)
Continually – They continually make progress. (Oni ciągle robią postępy)
Frequently – I frequently visit Paris. (Często odwiedzam Paryż)
Infrequently – The procedure is infrequently done these days. (Procedura ta jest dzisiaj nieczęsto stosowana)
Intermittently – Some of the users may be intermittently unable to log in. (Niektórzy użytkownicy mogą czasami mieć problemy z zalogowaniem)
Normally – Mary normally wears elegant clothes but today she chose to wear something sporty.
Occasionally – We ocassionaly dine out (Czasmi jemy poza domem)
Often – She often reads aloud (Ona często czyta na głos).
Regularly – They regularly play footbal on Saturdays. ( Noramlnie grają w piłkę w soboty).
Periodically – He periodically visits his granmother. (Odwiedza swoją bacię od czasu do czasu)
Sometimes – You sometimes have this strange look on your face. (Czasami masz dziwną minę na twarzy).
Rarely – We rarely go to school on Saturdays. (Rzadko chodzimy do szkoły w soboty).
Seldom – They seldom have fun together. (Rzadko kiedy bawią się dobrze razem)
Hardly ever – I hardly ever stay up late. (Rzadko kiedy siedzę do późna w nocy)
Never – We will never learn the proper position of adverbs. (Nigdy nie nauczymy się właściowego miejsca przysłówków).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *