Testy i Ćwiczenia – przedimki (articles)

a/an/the

 1. I like living in this __________ town.Odpowiedź: no article
  Odpowiedź

  a) a
  b) the
  c) no article
 2. Tom likes reading __________ mystery books. Odpowiedź: no article
  Odpowiedź

  a) a
  b) the
  c) no article
 3. . __________ boy that I told you about is twenty years ago. Odpowiedź: the Odpowiedź
  a) a
  b) the
  c) no article
 4. Yesterday we went to __________ restaurant that Tomy recommended.Odpowiedź: theOdpowiedź
  a) a
  b) the
  c) no article
 5. She is __________ really good hairdresser. Odpowiedź: aOdpowiedź
  a) a
  b) the
  c) no article
 6. My Mum is __________ expert at cooking. Odpowiedź: an Odpowiedź
  a) an
  b) the
  c) no article
 7. __________ London is a very beautiful city. Odpowiedź: no articleOdpowiedź
  a) a
  b) the
  c) no article
 8. My __________ doctor’s surname is Diaz. Odpowiedź: no articleOdpowiedź
  a) a
  b) the
  c) no article
 9. We got our kids __________ dog for birthday. Odpowiedź: a Odpowiedź
  a) a
  b) the
  c) no article

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *