Przedimek jest częścią mowy (nie występującą w języku polskim), która pojawia się w języku angielskim przed wiekszością angielskich rzeczowników.

W języku angielskim występują dwa rodzaje przedimków:

 • nieokreślony "a" i "an",
 • określony "the"

Przedimek nieokreślony "a" i "an"

Przedimki nieokreślone "a" i "an" stawiane są przed rzeczownikami (zazwyczaj policzalnymi), które określają jedną osobę lub przedmiot z grupy takich przedmiotów czy osób. Powiedzenie : "He is a pianist" oznacza, że on jest jednym pianistą z grupy pianistów. Przedimki są przymiotnikami określającymi dany przedmiot czy też osobę. Zdanie takie można również przetłumaczyć jako "On jest jakimś pianistą ( jednym z wielu)".

Na przykład:

 • He is a mechanic. (jest mechanikiem – należy do grupy nazwanej mechanikami).
 • She works as a teacher. (ona pracuje jako nauczycielka – należy do grupy nauczycieli)
 • Pass me an umbrella! (podaj mi parasol -parasol należy do grupy parasoli)

Przedimek "a" jest stosowany przed rzeczownikami, które zaczynają się od spółgłoski np: "I’m reading a book."

Przedimek "an" jest używany przed rzeczownikami zaczynającymi sie od samogłoski np: "She’s having an apple."

Uwaga!!! W języku angielskim jest problem związany z zakwalifikowaniem głoski ‚h’, która jest uważana za samogłoską lub spółgłoską w zależności od źródeł. Niektóre słowa zaczynające sie od tego dźwięku mogą być poprzedzone przedimkiem ‚a’ lub ‚an’ , np.:
An Historical Account of Two Notable Corruptions of Scripture (tytuł rozprawy napisanej przez Newtona) lub A History of Violence (tytuł filmu z 2005r.). Zasada jest taka, że jeśli słowo zaczynające się od ‚h’ ma 1-2 sylaby, używamy ‚a’, jeśli więcej niż dwie możemy użyć ‚an’. Należy też pamiętać, że ‚h’ jest czasami milczące, tak jak w słowie ‚hour’ lub ‚honest’. Aby poprawnie używać przedimków, należy znać wymowę słów, ponieważ pisownia nie koniecznie nam pomoże.
Jeśli rzeczownik jest opisany przez przymiotnikiem lub przymiotnikami, wtedy przedimki stawiane są przed pierwszym przymiotnikiem, który opisuje dany rzeczownik a pierwszy dźwięk przymiotnika uwarunkowuje, którego przedimka należy użyć np: "This is a big house", "You’ll never buy an expensive house" .

Przedimki "a" i "an" występują tylko z rzeczownikami w liczbie pojedynczej.

Przedimek określony "the"

Przedimek "the" oznacza, że przedmiot lub osoba, o której jest mowa, jest już w jakimś stopniu zdefiniowana i posiada elementy, które nie są typowe dla danej grupy, z której on czy ona pochodzi.

Na przykład:

 • The car is parked in front of the house. (Samochód jest zaparkowany przed domem – aby powiedzieć to zdanie, nasz słuchacz musi wiedzieć jaki samochód i jaki dom. Innym sposobem interpretacji tego zdania jest powiedzenie, że ten samochód jest zaparkowany przed tym domem). Gdybyśmy chcieli określić ten samochód, powiedzielibyśmy: "This is a car", "This is a red car", "This is a Fiat" – jeden z wielu. "The car is mine" – ten samochód (czerwony Fiat) jest mój. Zdanie to wynika z pierwszego. Mówiąc "the car is mine", mój rozmówca rozumie, o który mi chodzi i wyróżnia to ten samochód z całej grupy samochodów (czerwonych Fiatów).
 • Have you seen the book? (którą książkę? Tą o której rozmawialiśmy, albo tą, którą ci pokazywałem, albo tą z którą mnie widziałeś – rozmówca musi widzieć o jaką książkę nam chodzi, w przeciwnym razie będziemy niezrozumiani).
 • The digital media consultant advised me on how to promote my website (Doradca do spraw mediów elektronicznych doradził mi jak promować moją witrynę). Zasada taka jak wyżej.

"The" może występować z rzeczownikami w liczbie pojedynczej i mnogiej.

Użycie przedimków "a/an"

 • Kiedy wymieniamy daną rzecz po raz pierwszy
  There is a huge bug on your back.
  What a beautiful garden!
 • Kiedy osoba lub przedmiot jest jednym elementem jakiejś grupy.
  She is a witch.
  I’m a talented son of a riffle 🙂
 • Przy niektórych liczebnikach
  A hundred, a thousand.
 • z rzeczownikami określającymi pewne substancje, które są zazwyczaj niepoliczalne ale występują w policzalnej ilości
  a coffee (może filiżanka kawy, może paczka)
 • przy określaniu ilości
  a lot of dużo, a few, a little

Użycie przedimka "the"

 • Kiedy wymieniamy jakiś przedmiot czy osobę po raz drugi.
  There’s a chimney sweep in your garden. The chimney sweep is relaxing in the swimming pool. (W twoim ogrodzie jest [jakiś] kominiarz. [Ten] kominiarz odpoczywa w basenie [wiesz w którym]).
 • Przed rzeczownikami, które oznaczają rzeczy istniejące tylko w jednym egzemplarzu.
  the sun, the moon, the sky.
 • Z rzeczownikami,które mają pewne cech wyróżniające je od innych należących do danej grupy:
  he’s the man that I hate.
 • W najwyższym stopniu przymiotnika:
  the best piano player.
 • Z instrumentami muzycznymi:
  the piano, the guitar, the violin.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *